Aktuální novinky  
07.07.2017 Odstávka ITL více zde
04.07.2017 Plánovaný průzkum pro zlepšení použitelnosti Rejstříku více zde
23.05.2017 Odstávka ITL více zde
 

Vítejte na stránkách Rejstříku obchodování s povolenkami!

Od roku 2012 je všemi členskými státy Evropské unie využíván jednotný Rejstřík Unie. Na domovskou stránku Rejstříku Unie můžete vstoupit pomocí odkazu zde nebo záložky Přihlásit se v horním menu. Do Rejstříku mají přístup pouze zmocnění zástupci držitelů účtů.

Pro více informací o Rejstříku Unie navštivte tuto stránku. Najdete zde popis funkcionalit a návod, jak se přihlásit, abyste mohli přistupovat k Vašim účtům a provádět transakce.

Pro otevření účtu, prosím, postupujte dle instrukcí na stránce Informace k otevření účtu.

 
Na stránkách dále najdete: 
  • novinky – upozornění na aktuální záležitosti,
  • texty mezinárodních dohod,
  • odpovídající národní legislativa, 
  • slovník pojmů, 
  • odpovědi na často kladené otázky, 
  • dokumenty související se smlouvou, 
  • odkazy na další související stránky.


Upozorňujeme všechny zmocněné zástupce, že přihlašovací údaje (uživatelské jméno/email a heslo) slouží k zabezpečení přístupu do rejstříku a neměli by je v žádném případě sdělovat další osobě! 

 

Vaše případné připomínky, podněty a otázky směřujte na povolenky  ote-cr.cz.

 

OTE, a.s., spravuje český Rejstřík obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů na základě pověření od Ministerstva životního prostředí České republiky již od roku 2005.

Rejstřík slouží k zajištění přesné evidence vydávání, držení, převádění a rušení povolenek. Povolenky a kjótské jednotky se evidují na jednotlivých účtech smluvní strany, vkladových účtech provozovatele zařízení, vkladových účtech provozovatele letadla, osobních vkladových účtech nebo obchodních účtech. Podle Zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů 383/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů mají provozovatelé zařízení, která na základě povolení vydaného MŽP vypouští skleníkové plyny do ovzduší, povinnost mít zřízen účet v Rejstříku. Tato povinnost náleží také provozovatelům letadla, kteří mají provozní licenci vydanou v České republice nebo spadají pod správu České republiky podle seznamu provozovatelů letadel vydaného Evropskou komisí. Osobní vkladový nebo obchodní účet si může otevřít jakákoliv fyzická či právnická osoba včetně provozovatele zařízení nebo provozovatele letadla, který již má vkladový účet provozovatele.

Evropský systém obchodování s emisními povolenkami (EU ETS) zřizuje Směrnice 2003/87/ES ve znění pozdějších předpisů. Od roku 2008 jsou evropské rejstříky začleněny do systému rejstříků v rámci Kjótského protokolu. Podle nařízení Komise (EU) č. 389/2013 ve znění pozdějších předpisů má každý členský stát povinnost používat jednotný Rejstřík Unie, který funguje také jako rejstřík Kjótského protokolu.