05.10.2016 13:20:48

Nová verze Obchodních podmínek k připomínkám

V souladu s článkem 1.3 stávajících Obchodních podmínek ISR Vám předkládáme k připomínkám návrh na jejich změnu s platností od 1. října 2016. Změna spočívá v přidání a vysvětlení pojmu „povolenka“ v článku 1.2 Seznam definic a použitých pojmů. Zároveň byl v článku 3.1 Zřízení účtu, identifikace žadatele rozšířen seznam požadovaných dokumentů pro otevření všech druhů účtů o dokument „Prohlášení údajů nezbytných k provedení kontroly klienta“, a to v souladu se Zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu č. 253/2008 Sb.

Plné znění nejnovějších Obchodních podmínek naleznete zde.

Případné připomínky, prosím, zašlete na e-mail povolenky@ote-cr.cz do 15. září 2016.