Mezinárodní dohody


Rámcová úmluva OSN o změnách klimatu

Zobrazit/Stáhnout

 

Kjótský protokol 

Zobrazit/Stáhnout

 

Pařížská dohoda

Zobrazit/Stáhnout

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství

Zobrazit/Stáhnout

   

Nařízení Komise (EU) č. 389/2013 ze dne 2. května 2013 o vytvoření registru Unie podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES a č. 406/2009 a o zrušení nařízení Komise (EU) č. 920/2010 a č. 1193/2011

Zobrazit/Stáhnout

 

Nařízení Komise (EU) č. 748/2009 o seznamu provozovatelů letadel, kteří ke dni 1. ledna 2006 nebo po tomto datu vykonávali činnost v oblasti letectví uvedenou v příloze I směrnice 2003/87/ES, s uvedením členského státu správy u jednotlivých provozovatelů letadel

Zobrazit/Stáhnout

 

Nařízení Komise (EU) č. 1123/2013 o stanovení nároků na mezinárodní kredity podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES

Zobrazit/Stáhnout