Použití CER a ERU

Rejstřík Unie přehledně ukazuje, jestli jsou kredity CER a ERU držené na účtech držitelů účtů zelené/způsobilé (eligible) nebo šedé/nezpůsobilé (ineligible).

Tato funkcionalita Rejstříku Unie implementuje podmínky použití těchto typů kreditů ve třetím obchodovacím období 2013-2020 podle platné legislativy (nařízení Evropské komise (EU) č. 389/2013 o vytvoření registru Unie, čl. 58).

Kredity CER a ERU mohou být označeny jako:

Způsobilé

 • označovány také jako zelené nebo eligible,
 • použitelné pro obchodovací období 2013 - 2020,
 • lze je držet na EU účtech do 1. července 2023,
 • lze je libovolně převádět mezi jednotlivými účty,
 • lze je vyměnit za povolenky v poměru 1:1. Návod naleznete zde.
  Tato výměna je umožněna provozovatelům zařízení nebo provozovatelům letadla až do výše jejich nároku, který je stanoven Nařízením Komise (EU) č. 1123/2013 o stanovení nároků na mezinárodní kredity (znění naleznete zde).
  Tuto výměnu je možné provést do 1. května 2021.
 • již není možné přímo tyto kredity odevzdat (vyřadit).

Nezpůsobilé

 • označovány také jako šedé nebo ineligible,
 • nemohou být v rámci EU ETS již používány, nelze je tedy držet na EU účtech ani je převádět ve prospěch EU účtů,
 • musí dojít k jejich zrušení či převedení mimo EU účty na kjótské účty (začínající CZ).

 

Více informací o použití kjótských jednotek (pouze v angličtině) naleznete zde.

Evropskou komisí zveřejněné seznamy (General positive list, Specific positive list, General negative list), které určují způsobilost/nezpůsobilost kreditů CER a ERU na základě platné legislativy, naleznete zde.