Aktuální novinky

Přezkoumání informací předložených za účelem otevření účtu
29.10.2018
Použití elektronických pečetí na fakturách
22.10.2018
Průměrná cena emisní povolenky pro rok 2017
31.05.2018
Další aktuální novinky

OTE, a.s., spravuje český Rejstřík obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů na základě pověření od Ministerstva životního prostředí České republiky již od roku 2005.

Evropský systém obchodování s emisními povolenkami (EU ETS) zřizuje Směrnice 2003/87/ES ve znění pozdějších předpisů. Od roku 2008 jsou evropské rejstříky začleněny do systému rejstříků v rámci Kjótského protokolu. Podle nařízení Komise (EU) č. 389/2013 ve znění pozdějších předpisů má každý členský stát povinnost používat jednotný Rejstřík Unie, který funguje také jako rejstřík Kjótského protokolu.

Národní správce rejstříku (OTE, a.s.) v Rejstříku Unie zřizuje a vede vkladové účty provozovatele zařízení pro každé zařízení, které má vydané povolení MŽP k vypouštění skleníkových plynů do ovzduší, vkladové účty provozovatele letadla pro každého provozovatele letadla, který má provozní licenci vydanou v České republice nebo spadá pod správu České republiky podle seznamu provozovatelů letadel vydaného Evropskou komisí, a osobní vkladové účty nebo obchodní účty na základě žádosti fyzické nebo právnické osoby.

Do Rejstříku Unie se můžete přihlásit pomocí odkazu zde nebo využitím odkazu Přihlásit se do Rejstříku v horní části obrazovky. Do Rejstříku mají přístup pouze zmocnění zástupci držitelů účtů.

Upozorňujeme všechny zmocněné zástupce, že přihlašovací údaje (email a heslo) slouží k zabezpečení přístupu do rejstříku a neměli by je v žádném případě sdělovat další osobě! 

Vaše případné připomínky, podněty a otázky směřujte na povolenky@ote-cr.cz.