Aktuální novinky

červnová odstávka systému
13.06.2024
Odstávka systému
21.05.2024
Odevzdání povolenek
10.04.2024
Další aktuální novinky

OTE, a.s., spravuje český Rejstřík obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů již od roku 2005, nejdříve na základě pověření od Ministerstva životního prostředí České republiky, později na základě zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.

Evropský systém obchodování s emisními povolenkami (EU ETS) zřizuje Směrnice 2003/87/ES ve znění pozdějších předpisů. Od roku 2008 jsou evropské rejstříky začleněny do systému rejstříků v rámci Kjótského protokolu. Podle nařízení Komise (EU) v přenesené pravomoci č. 2019/1122 ve znění pozdějších předpisů má každý členský stát povinnost používat jednotný Rejstřík Unie, který funguje také jako rejstřík Kjótského protokolu.

Národní správce rejstříku (OTE, a.s.) v Rejstříku Unie zřizuje a vede vkladové účty provozovatele zařízení pro každé zařízení, které má vydané povolení MŽP k vypouštění skleníkových plynů do ovzduší, vkladové účty provozovatele letadla pro každého provozovatele letadla, který má provozní licenci vydanou v České republice nebo spadá pod správu České republiky podle seznamu provozovatelů letadel vydaného Evropskou komisí, obchodní účty a osobní účty v národním registru na základě žádosti fyzické nebo právnické osoby.

Do Rejstříku Unie se můžete přihlásit pomocí odkazu zde nebo využitím odkazu Přihlásit se do Rejstříku v horní části obrazovky. Do Rejstříku mají přístup pouze zmocnění zástupci držitelů účtů.

Upozorňujeme všechny zmocněné zástupce, že přihlašovací údaje (email a heslo) slouží k zabezpečení přístupu do rejstříku a neměli by je v žádném případě sdělovat další osobě! 

Vaše případné připomínky, podněty a otázky směřujte na povolenky@ote-cr.cz.