08.12.2020 18:33:31

Nová verze Obchodních podmínek k připomínkám

V souladu s článkem 1.3 stávajících Obchodních podmínek ISR Vám předkládáme k připomínkám návrh na jejich změnu s platností od 4. 1. 2021. Změna souvisí s implementací Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1122 ze dne 12. března 2019, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokud jde o fungování registru Unie.

Znění nejnovějších Obchodních podmínek s vyznačenými změnami je dostupné zde a čistopis zde.

Případné připomínky, prosím, zašlete na e-mail povolenky@ote-cr.cz do 22. prosince 2020.