26.03.2021 08:27:31

Nová verze Obchodních podmínek k připomínkám

V souladu s článkem 1.3 stávajících Obchodních podmínek ISR Vám předkládáme k připomínkám návrh na jejich změnu s platností od 1. 5. 2021. Změna souvisí s udělením výjimky několika zařízením o dočasném vyřazení z EU ETS podle článků 27 nebo 27a směrnice 2003/87/ES. Dále se změna týká doplnění novely zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Znění nejnovějších Obchodních podmínek s vyznačenými změnami je dostupné zde a čistopis zde.

Případné připomínky, prosím, zašlete na e-mail povolenky@ote-cr.cz do 9. dubna 2021.