Odkazy


  Stránky Evropské unie zabývající se obchodováním s emisními povolenkami EU ETS

  Stránky Evropské unie týkající se Rejstříku Unie 

  Stránky Protokolu transakcí Evropské unie EUTL

   

  Stránky Ministerstva životního prostředí, které je příslušným orgánem (Competent authority) ve smyslu čl. 18 směrnice 2003/87/ES

  Stránky Ministerstva průmyslu a obchodu

  Stránky Ministerstva financí

   

  Stránky OTE, a.s., který byl paragrafem 9 zákona 695/2004 určen jako správce Národního rejstříku povolenek

  Stránky Rámcové úmluvy OSN o změnách klimatu, odkud si lze stáhnout mnoho oficiálních dokumentů http://unfccc.int/

  Projekty společné implementace http://ji.unfccc.int/

  Stránky Programu Spojených národů pro životní prostředí http://www.unep.org

  Portál mezivládního panelu pro změny klimatu, kde lze získat oficiální vědecké informace o klimatických změnách http://www.ipcc.ch

   

  Stránky burzy ICE http://www.theice.com

  Stránky Komoditní burzy Bratislava http://www.kbb.sk

  Stránky Lipské burzy http://www.eex.de

  Stránky burzy Nord Pool http://www.nordpoolspot.com