12.11.2020 18:36:21

Často kladené otázky k funkcionalitám Rejstříku Unie od ledna 2021

Upozorňujeme držitele účtů, že 1. ledna 2021 začíná 4. obchodovací období EU ETS. Nařízení (EU) 2019/1122 upravuje fungování Rejstříku Unie v tomto obchodovacím období. 

Často kladené otázky k fungování Rejstříku Unie od ledna 2021 a odpovědi na tyto otázky v češtině jsou dostupné zde.

Otázky a odpovědi v angličtině je možné najít na stránkách Evropské komise.