24.06.2021 12:27:11

Možnost elektronického podepisování smluv s účastníky trhu

Společnost OTE, a.s., od 1. července 2021 umožní účastníkům trhu podepisování typových smluv v elektroenergetice a plynárenství a jejich případných dodatků v elektronické formě.

Předpokladem je, že se smluvní strany na tomto způsobu podepisování předem dohodnou a pro podpis typových smluv použijí kvalifikovaný elektronický podpis.

Možnost vlastnoručního podepisování listinných originálů smluv zůstává zachována.

Elektronické podepisování dokumentů upravuje zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, který v případě právního jednání veřejnoprávně podepisujícího, kterým dle tohoto zákona je také společnost OTE, a.s., vyžaduje k podepisování elektronického dokumentu, kterým se právně jedná, použití pouze kvalifikovaného elektronického podpisu.

V souladu s tímto zákonem společnost OTE, a.s., jako veřejnoprávní podepisující, opatří podepsaný elektronický dokument kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem. Smluvní partner, který není veřejnoprávním podepisujícím, elektronické časové razítko použít nemusí.