08.09.2023 13:58:03

Nastavení limitů v Rejstříku Unie

Informujeme Vás o účinnosti nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1642 ze dne 14. června 2023, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/1122, pokud jde o modernizaci fungování registru Unie. Tato změna s sebou mimo jiné přináší možnost nastavit v Rejstříku Unie centrální nebo dobrovolné limity transakcí na jednotlivých účtech. V Rejstříku Unie bude takto funkcionalita spuštěna 10. září 2023.

Od tohoto dne bude nastaven limit 2 miliony povolenek na všechny standardní transakce prováděné ve prospěch účtů mimo definovaný seznam důvěryhodných účtů. Tento limit se vztahuje na rejstříky všech států EU a transakce typu "Převod povolenek" nebo "Převod povolenek do Švýcarska" prováděné ve prospěch účtů mimo seznam důvěryhodných účtů. V případě, že množství povolenek v transakci překročí limit, transakce není provedena.

Dále je možné nastavit tyto dobrovolné limity transakcí na jednotlivých účtech:

  • limit jedné transakce
  • celkový denní limit transakcí
  • celkový týdenní limit transakcí (pracovní týden; pondělí - pátek)
  • celkový týdenní limit transakcí (posledních 7 dní)
  • celkový měsíční limit transakcí (kalendářní měsíc)

Dobrovolné limity se vztahují na transakce typu "Převod povolenek" nebo "Převod povolenek do Švýcarska". Platí pro transakce ve prospěch účtů na seznamu důvěryhodných účtů i mimo něj. V případě, že množství jednotek v transakci překračuje stanovené limity, transakce není provedena.

Nastavení dobrovolných limitů transakcí na jednotlivých účtech není povinné a je tedy zcela na vašem uvážení, zda tyto limity na svém účtu nastavíte či nikoliv. Pokud si tyto limity na vašem účtu nepřejete, není třeba nic nastavovat.

Více informací dohledáte v platné legislativě, viz https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.206.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2023%3A206%3AFULL