20.08.2020 09:58:00

VYŘEŠENO - Neplánovaná odstávka Rejstříku Unie

Z důvodů technických problémů byl dne 19. 8. 2020 z rozhodnutí Evropské komise pozastaven přístup do Rejstříku Unie. Na odstranění těchto problémů se intenzivně pracuje.

Opětovné spuštění Rejstříku Unie se předpokládá 21. 8. 2020 v brzkých odpoledních hodinách.

Více informací najdete na stránkách Evropské komise zde a zde.

Rejstřík Unie byl spuštěn a v pátek 21. 8. 2020 byly pracovní hodiny, ve který je možné realizovat transakce, výjimečně prodlouženy do 18:00, viz oficiální zpráva Evropské komise.

24. 8. 2020: V důsledku výše uvedených technických problému v Rejstříku Unie i nadále přetrvávají některé nesrovnalosti a není možné provádět transakce s kjótskými jednotkami. Více se můžete dočíst v tomto oficiálním vyjádření Evropské komise.

28. 8. 2020: Všechny procesy EU ETS jsou plně funkční, nicméně stále není možné provádět transakce s kjótskými jednotami. Více se můžete dočíst v tomto oficiálním vyjádření Evropské komise.

1. 9. 2020: Veškeré funkcionality Rejstříku Unie jsou opět plně funkční. Více se můžete dočíst v tomto oficiálním vyjádření Evropské komise.