22.10.2018 13:21:46

Použití elektronických pečetí na fakturách

Upozorňujeme držitele účtů, že elektronické faktury odesílané OTE, a.s., jsou nyní elektronicky pečetěny kvalifikovanými certifikáty pro elektronickou pečeť dle nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce a zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. Certifikáty jsou vydány autoritou PostSignum Qualified CA 2. Pro správnou validaci pečetě je třeba mít tuto autoritu uloženou v seznamu důvěryhodných autorit.

Zároveň je k elektronickým daňovým dokladům vydaným OTE přidáváno časové razítko od autority PostSignum Qualified CA 3.

Veřejné části elektronických pečetí jsou zveřeněny na této adrese: http://www.ote-cr.cz/registrace-a-smlouvy/pristup-do-cs-ote/konfigurace-pc .