02.11.2020 16:19:02

Studie o rizicích praní peněz v EU ETS

První studie v Německu již ukázala, že povolenky a kjótské jednotky obchodované v rámci EU ETS – stejně jako jakýkoli jiný finanční produkt – jsou také vystaveny riziku praní peněz. Cílem této studie je lépe porozumět rizikům praní peněz v emisním obchodování v EU.

Proto žádáme vás, všechny držitele účtu v Rejstříku Unie a jejich zmocněné zástupce, abyste se s námi podělili o své zkušenosti a posoudili, jak vnímáte tuto situaci – bez ohledu na to, zda máte či nemáte osobní zkušenost s praním peněz. I když považujete riziko praní peněz za nízké nebo nemáte s tímto tématem žádné zkušenosti, svou účastí nám pomůžete dosáhnout reprezentativní studie. 

Odkaz na webový dotazník jsme odeslali všem zmocněným zástupcům emailem. V případě, že vám email nebyl doručen, kontaktujte nás.

Zodpovězení několika otázek vám nezabere více než 15 minut.

Tento webový průzkum neshromažďuje žádná data, která by umožňovala vyvodit závěry o společnostech nebo osobách, které se ho účastní. Všechny zjištěné informace budou vyhodnoceny jako přísně důvěrné.