04.01.2021 14:18:00

Začátek 4. obchodovací období EU ETS

Rádi bychom informovali držitele účtů, že k 1. lednu 2021 bylo spuštěno 4. obchodovací období EU ETS, které sebou nese novinky ve fungování Rejstříku Unie. Chtěli bychom Vás tímto informovat o nejdůležitějších změnách.

1. Zmocnění zástupci

Ruší se role Dalšího zmocněného zástupce. Zmocnění zástupci budou mít roli navrhovatele, schvalovatele nebo navrhovatele a schvalovatele transakcí a jiných procesů. I nadále bude možné nominovat zmocněného zástupce s přístupem pouze pro čtení. Změna typu oprávnění proběhne na každém účtu automaticky.

Jestliže si přejete provést změnu rolí stávajících zmocněných zástupců, použijte prosím tento formulář.

Zároveň se zavádí tzv. metoda 4 očí – činnost v rejstříku navrhne jeden zmocněný zástupce a druhý zmocněný zástupce ji schválí. Metoda 4 očí bude bez výjimky povinná při práci se seznamem důvěryhodných účtů a při transakcích ve prospěch účtů mimo seznam důvěryhodných účtů. Při transakcích ve prospěch důvěryhodných účtů se může držitel účtu rozhodnout, že metodu 4 očí používat nebude. V tomto případě nebudou transakce na důvěryhodné účty schvalovány druhým zmocněným zástupcem.

Pro úpravu nastavení seznamu důvěryhodných účtů (tj. metodu 2 nebo 4 očí) použijte prosím tento formulář.

 2. Transakce

Ruší se 26hodinové zpoždění transakcí. Transakce budou dokončovány dle následujících pravidel:

  • Jestliže bude transakce ve prospěch účtu v seznamu důvěryhodných účtů schválena (nebo navržena v případě, kdy ji není nutné schválit) v pracovních dnech mezi 10:00 a 16:00, bude dokončena okamžitě.
  • Jestliže transakce na důvěryhodný účet bude schválena (nebo navržena v případě, kdy ji není nutné schválit) mimo pracovní dny mezi 10:00 a 16:00, bude dokončena následující pracovní den v 10:00.
  • Jestliže bude transakce ve prospěch účtu mimo seznam důvěryhodných účtů schválena v pracovních dnech před 12:00, bude dokončena ve 12:00 následující pracovní den.
  • Jestliže transakce na nedůvěryhodný účet bude schválena v pracovních dnech po 12:00 (např. v pondělí 13:00), bude dokončena ve 12:00 druhý následující pracovní den (v uvedeném příkladě středa 12:00).
  • Jestliže transakce na nedůvěryhodný účet bude schválena mimo pracovní den (např. v neděli), bude dokončena ve 12:00 druhý následující pracovní den (v uvedeném příkladě úterý 12:00).
  • Držitelé vkladových účtů provozovatele zařízení/letadla se mohou rozhodnout, zda umožní transakce z tohoto účtu na účty, které nejsou definované v seznamu důvěryhodných účtů.
    Pro úpravu nastavení seznamu důvěryhodných účtů (tj. povolení transakci na nedůvěryhodné účty) použijte prosím tento formulář.

Tyto informace si můžete také zobrazit v Přehledu transakcí, jejich schvalování a aplikace jejich zpožděníPřehledu časů zahájení a dokončení transakcí.

3. Účty

Osobní vkladové účty budou automaticky změněny na obchodní účty.

 

Často kladené otázky k fungování Rejstříku Unie od ledna 2021 a odpovědi na tyto otázky v češtině jsou dostupné zde.