18.10.2021 09:35:00

Změna způsobu přihlašování do Rejstříku Unie

Dne 21. 9. 2020 byla spuštěna nová metoda ověření uživatele pomocí mobilní aplikace EU Login Mobile a QR kódu. Tato metoda se využívá pro přihlášení do Rejstříku Unie i pro podepisování veškerých prováděných operací. V průběhu příštího roku tento způsob ověření nahradí aktuálně používanou metodu SMS kódů zasílaných na registrované mobilní zařízení.

Manuál na přidání mobilního zařízení do účtu EU Login, instalaci aplikace EU Login Mobile a první přihlášení do Rejstříku Unie najdete zde.

Mobilní aplikace funguje offline, není tedy nutné, abyste při jejím používání byli připojeni k internetu.

Jakmile si uživatel jednou vybere přihlašování přes mobilní aplikaci EU Login Mobile, při všech dalších přihlášeních bude muset použít tuto metodu.

Nový způsob ověření uživatele je bezpečnější a spolehlivější než používání SMS kódů, proto uživatelům doporučujeme, aby přechod na aplikaci EU Login Mobile neodkládali.

Od 1. října 2021 nebude možné aktivovat uživatele v Rejstříku Unie bez ověřování pomocí mobilní aplikace EU Login Mobile.

Od 7. ledna 2022 již nebude možné se do Rejstříku Unie přihlásit pomocí SMS kódu.