29.10.2018 10:34:00

Přezkoumání informací předložených za účelem otevření účtu

Na základě Nařízení Komise EU č. 389/2013 mají všichni držitelé účtu v rejstříku pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů povinnost národnímu správci do 10 pracovních dnů oznámit změny v informacích předložených za účelem otevření účtu.

Mimo jiné, podle Článku 25 Nařízení, národní správce alespoň jednou za tři roky přezkoumá, zda jsou informace předložené za účelem otevření účtu stále úplné, aktuální, přesné a pravdivé, a požaduje, aby držitel účtu oznámil veškeré případné změny.

Abychom mohli informace přezkoumat, žádáme Vás tímto o zaslání dokumentace v rozsahu uvedeném níže do 30. listopadu 2018 na adresu:

OTE, a.s.
Odbor Správa povolenek a záruk původu
Sokolovská 192/79
186 00 Praha 8 - Karlín

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit emailem na povolenky@ote-cr.cz nebo na telefonních číslech:

+420 296 579 332, +420 296 579 329, +420 296 579 209

 

Jestliže se za vaši společnost změnily údaje o (Dalších) Zmocněných zástupcích, postupujte prosím podle stránky Změna zmocněného zástupce a poté přiložte dokumentaci uvedenou níže.

Jestliže se za vaši společnost údaje o (Dalších) Zmocněných zástupcích nezměnily, zašlete nám prosím pouze dokumentaci uvedenou níže.

 

Požadovaná dokumentace dle typu otevřeného účtu

1) vkladový účet provozovatele zařízení nebo provozovatele letadla:
 • řádně vyplněné a podepsané Prohlášení údajů nezbytných k provedení kontroly klienta - formulář ke stažení zde,
 • ověřený výpis z obchodního rejstříku v českém jazyce (ne starší 3 měsíců) - pouze zahraniční držitelé účtů, společnosti registrované v ČR výpis z obchodního rejstříku zasílat nemusí,
 • kopie dokladu totožnosti všech (Dalších) Zmocněných zástupců - správce rejstříku požaduje zřetelně viditelné následující údaje: jméno, příjmení, číslo dokladu, datum narození, místo narození, platnost dokladu do. Ostatní údaje před odesláním kopie dokladu doporučujeme zneviditelnit (např. začernit). V případě, že nadbytečné údaje nebudou zneviditelněny, učiní tak správce rejstříku ihned po obdržení dokladu;
 • ověřená kopie výpisu z trestního rejstříku v českém jazyce všech (Dalších) Zmocněných zástupců (ne starší 3 měsíců).

 

2) osobní vkladový účet a obchodní účet:
 • řádně vyplněné a podepsané Prohlášení údajů nezbytných k provedení kontroly klienta - formulář ke stažení zde,
 • ověřený výpis z obchodního rejstříku v českém jazyce (ne starší 3 měsíců) - pouze zahraniční držitelé účtů, společnosti registrované v ČR výpis z obchodního rejstříku zasílat nemusí,
 • potvrzení o aktivním bankovním účtu (ne starší 3 měsíců),
 • osvědčení o registraci DPH - pouze zahraniční držitelé účtů, společnosti registrované v ČR toto osvědčení zasílat nemusí,
 • seznam ředitelů (osob, jež účinně řídí každodenní provoz právnické osoby),
 • ověřená kopie výpisu z trestního rejstříku ředitelů v českém jazyce (ne starší 3 měsíců),
 • kopie výroční zprávy či nejnovějších auditovaných finančních výkazů, nebo nejsou-li dostupné žádné auditované finanční výkazy, kopie finančních výkazů s otiskem razítka daňového či finančního ředitele,
 • kopie dokladu totožnosti všech (Dalších) Zmocněných zástupců - správce rejstříku požaduje zřetelně viditelné následující údaje: jméno, příjmení, číslo dokladu, datum narození, místo narození, platnost dokladu do. Ostatní údaje před odesláním kopie dokladu doporučujeme zneviditelnit (např. začernit). V případě, že nadbytečné údaje nebudou zneviditelněny, učiní tak správce rejstříku ihned po obdržení dokladu;
 • ověřená kopie výpisu z trestního rejstříku v českém jazyce všech (Dalších) Zmocněných zástupců (ne starší 3 měsíců).