Změna zmocněného zástupce

Postup ke změně (přidání/nahrazení) (Dalšího) Zmocněného zástupce k účtu v Rejstříku Unie

 1. Nově nominovaný (Další) Zmocněný zástupce se zaregistruje v EU Login a potom v Rejstříku Unie vyplní své osobní údaje tak, aby získal URID (identifikační číslo uživatele)
  Manuál si můžete stáhnout zde.
 2. Jeden z aktivních Zmocněných zástupců po přihlášení do Rejstříku Unie navrhne Přidání/Nahrazení (Dalšího) Zmocněného zástupce. Potřebuje k tomu znát URID a další doplňující údaje nominovaného zástupce.
  Manuál si můžete stáhnout zde.
 3. Aktivní Zmocněný zástupce dále z Rejstříku Unie vytiskne Žádost o změnu (Dalšího) Zmocněného zástupce a opatří ji ověřeným podpisem nominovaného (Dalšího) Zmocněného zástupce, a podpisem statutárních zástupců držitele účtu, kteří změnu zástupce schvalují a souhlasí s ní.
  Manuál pro zobrazení Žádosti si můžete stáhnout zde
  Případně je možné schválení změny (Dalšího) Zmocněného zástupce provést ve formě průvodního dopisu (opět včetně ověřeného podpisu nominovaného (Dalšího) Zmocněného zástupce a s podpisem statutárních zástupců držitele účtu), jehož přílohou bude tato vytištěná žádost.
 4. Držitel účtu zašle na adresu správce rejstříku požadovanou dokumentaci:
  a. vytisknutou a řádně podepsanou Žádost o změnu (Dalšího) Zmocněného zástupce (viz bod 3) nebo průvodní dopis s totožným obsahem (viz bod 3).
  b. kopie dokladu totožnosti nominovaného (Dalšího) Zmocněného zástupce. Údaj o rodném čísle správce rejstříku nevyžaduje. Tento údaj může být zneviditelněn.
  c. ověřenou kopii výpisu z trestního rejstříku v českém jazyce nominovaného (Dalšího) Zmocněného zástupce (ne starší 3 měsíců).
 5. Po obdržení požadovaných dokumentů správce rejstříku schválí v Rejstříku Unie změnu (Dalšího) Zmocněného zástupce.
 6. Správce rejstříku poštou zašle schválenému (Dalšímu) Zmocněnému zástupci Aktivační klíč pro přístup na účet.