Veřejné zprávy

True-up proces Kjótského protokolu

Druhé obchodovací období:

Informace týkající se sériových čísel jednotek z účtu pro odebrání za druhé obchodovací období - Zobrazit/Stáhnout

První obchodovací období:

Informace týkající se sériových čísel jednotek z účtu pro odebrání za první obchodovací období - Zobrazit/Stáhnout

Informace týkající se sériových čísel jednotek, které mají být přeneseny z prvního do druhého obchodovacího období - Zobrazit/Stáhnout

 

Zveřejňované zprávy dle požadavků Kjótského protokolu (§ 44 - 48 Přílohy Rozhodnutí 13/CMP.I) lze zobrazit zde.

 

Informace o projektech společné implementace (JI projektech)

Informace o projektech společné implementace podle článku 6 Kjótského protokolu realizovaných v České republice, zveřejněné na základě požadavku odstavce 46 přílohy k rozhodnutí 13/CMP.1 na webových stránkách Ministerstva životního prostředí.

Zobrazit