Propojení EU ETS se Švýcarskem

Dne 1. ledna 2020 vstoupila v platnost Dohoda mezi EU a Švýcarskem o propojení systémů emisního obchodování. Emisní povolenky ze švýcarského systému emisního obchodování jsou od toho data použitelné pro účely splnění v rámci EU ETS a naopak. Text této Dohody najdete zde.

Aby bylo možné převádět povolenky mezi oběma systémy emisního obchodování, 21. 9. 2020 bylo spuštěno provizorní řešení elektronického propojení evropského a švýcarského rejstříku. Rejstříky zatím nejsou propojeny trvalým přímým spojením, proto budou v rámci prozatímního řešení transakce do druhého systému emisního obchodování realizovány k předem určeným datům. Více informací a určená data pro rok 2021 najdete na stránkách Evropské komise, data pro rok 2022 najdete na stránkách Evropské komise.

Pro převod povolenek do Švýcarska slouží v Rejstříku Unie nový typ mezinárodní transakce. Mezi účty v EU a Švýcarsku je možné převádět všechny typy povolenek (evropské povolenky EUA, evropské letecké povolenky EUAA, švýcarské povolenky CHU, švýcarské letecké povolenky CHUA). Švýcarské povolenky je samozřejmě možné převádět i mezi EU účty.

Na zadávání a schvalování transakcí se aplikují stejná pravidla jako na vnitrostátní převody povolenek (tj. mezi jednotlivými EU účty), včetně případného zpoždění (viz Přehled transakcí).

 

Více informací najdete přímo na stránkách Evropské komise (pouze v angličtině):
Často kladené otázky - část 1 a část 2
Rozhodnutí smíšeného výboru 2/2019 - zpráva, text Rozhodnutí