Otevření účtu

Postup otevření účtu v Rejstříku Unie

 1. Nominovaní zmocnění zástupci se zaregistrují v EU Login a potom v Rejstříku Unie vyplní své osobní údaje tak, aby získali URID (identifikační číslo uživatele).
  Manuál si můžete stáhnout zde.

  Manuál pro přihlášení do Rejstříku Unie pomocí mobilní aplikace EU Login Mobile je ke stažení zde.

 2. Jeden ze zmocněných zástupců registrovaný dle bodu 1 v Rejstříku Unie vyplní Žádost o otevření účtu. Potřebuje k tomu znát URID všech nominovaných zmocněných zástupců. 

  Manuál si můžete stáhnout zde.

 3. Správce rejstříku do dvou týdnů od elektronicky odeslané Žádosti dle bodu 2 zašle na kontaktní emailovou adresu držitele účtu Smlouvu o zřízení a vedení účtu v rejstříku pro obchodování s jednotkami přiděleného množství (povolenkami) emisí skleníkových plynů a úpravě souvisejících vztahů k podpisu. 

 4. Žadatel na adresu správce rejstříku odešle dokumentaci v závislosti na typu otevíraného účtu (viz. níže).
  Smlouvu je možné podepsat vlastnoručně (je zapotřebí ji zaslat ve dvou vyhotoveních) nebo kvalifikovaným certifikátem (v tomto případě lze zaslat emailem).

 5. Po obdržení výše uvedených dokumentů je zástupcem správce rejstříku podepsána Smlouva (vlastnoručně nebo kvalifikovaným certifikátem) a schválena Žádost o otevření účtu.

 6. Správce rejstříku poštou zašle:
  a. zmocněným zástupcům Aktivační klíče pro přístup na účet;

  b. držiteli účtu jedno vyhotovení Smlouvy podepsané za obě smluvní strany.

 7. OTE, a.s., připraví podklady pro fakturaci (tj. poplatek za zřízení účtu dle platného Ceníku, tj. Přílohy č. 3 Smlouvy).
 

Požadovaná dokumentace dle typu otevíraného účtu

a) vkladový účet provozovatele zařízení
 • řádně podepsanou Smlouvu (vlastnoručně nebo kvalifikovaným certifikátemve dvou vyhotoveních,
 • řádně podepsanou a úředně ověřenou Přílohu č. 1 – Zástupci pro komunikaci ve dvou vyhotoveních (pdf soubor byl doručen emailem nebo je ke stažení v Rejstříku Unie),
 • řádně vyplněné a podepsané Prohlášení údajů nezbytných k provedení kontroly klienta – formulář ke stažení zde,
 • ověřený výpis z obchodního rejstříku (ne starší 3 měsíců),
 • ověřená kopie Povolení,
 • originál nebo úředně ověřená kopie dokumentu, který jasně vysvětluje strukturu skupiny (v případě, že provozovatel zařízení je součástí skupiny, ne starší 3 měsíců),
 • kopie dokladu totožnosti zmocněných zástupců - správce rejstříku požaduje zřetelně viditelné následující údaje: jméno, příjmení, číslo dokladu, datum narození, místo narození, platnost dokladu do. Ostatní údaje před odesláním kopie dokladu doporučujeme zneviditelnit (např. začernit). V případě, že nadbytečné údaje nebudou zneviditelněny, učiní tak správce rejstříku ihned po obdržení dokladu;
 • ověřená kopie výpisu z trestního rejstříku v českém jazyce zmocněných zástupců (ne starší 3 měsíců).

 

b) vkladový účet provozovatele letadla
 • řádně podepsanou Smlouvu (vlastnoručně nebo kvalifikovaným certifikátemve dvou vyhotoveních,
 • řádně podepsanou a úředně ověřenou Přílohu č. 1 – Zástupci pro komunikaci ve dvou vyhotoveních (pdf soubor byl doručen emailem nebo je ke stažení v Rejstříku Unie),
 • řádně vyplněné a podepsané Prohlášení údajů nezbytných k provedení kontroly klienta – formulář ke stažení zde,
 • ověřený výpis z obchodního rejstříku v českém jazyce (ne starší 3 měsíců),
 • ověřená kopie Schválení monitorovacího plánu,
 • originál nebo úředně ověřená kopie dokumentu, který jasně vysvětluje strukturu skupiny (v případě, že provozovatel zařízení je součástí skupiny, ne starší 3 měsíců),
 • kopie dokladu totožnosti zmocněných zástupců - správce rejstříku požaduje zřetelně viditelné následující údaje: jméno, příjmení, číslo dokladu, datum narození, místo narození, platnost dokladu do. Ostatní údaje před odesláním kopie dokladu doporučujeme zneviditelnit (např. začernit). V případě, že nadbytečné údaje nebudou zneviditelněny, učiní tak správce rejstříku ihned po obdržení dokladu;
 • ověřená kopie výpisu z trestního rejstříku v českém jazyce zmocněných zástupců (ne starší 3 měsíců).

 

c) obchodní účet
 • řádně podepsanou Smlouvu (vlastnoručně nebo kvalifikovaným certifikátem) ve dvou vyhotoveních,
 • řádně podepsanou a úředně ověřenou Přílohu č. 1 – Zástupci pro komunikaci ve dvou vyhotoveních (pdf soubor byl doručen emailem nebo je ke stažení v Rejstříku Unie),
 • řádně vyplněné a podepsané Prohlášení údajů nezbytných k provedení kontroly klienta – formulář ke stažení zde,
 • ověřený výpis z obchodního rejstříku v českém jazyce (ne starší 3 měsíců),
 • potvrzení o aktivním bankovním účtu v členském státě Evropského hospodářského prostoru (ne starší 3 měsíců),
 • osvědčení o registraci DPH,
 • seznam ředitelů (osob, jež účinně řídí každodenní provoz právnické osoby),
 • kopie dokladu totožnosti zmocněných zástupců - správce rejstříku požaduje zřetelně viditelné následující údaje: jméno, příjmení, číslo dokladu, datum narození, místo narození, platnost dokladu do. Ostatní údaje před odesláním kopie dokladu doporučujeme zneviditelnit (např. začernit). V případě, že nadbytečné údaje nebudou zneviditelněny, učiní tak správce rejstříku ihned po obdržení dokladu;
 • ověřená kopie výpisu z trestního rejstříku v českém jazyce zmocněných zástupců (ne starší 3 měsíců).
 • společnost nemusí být registrována v České republice nebo EHP, ale nejméně jedna osoba musí mít trvalý pobyt v ČR.