Odevzdání povolenek

Pro splnění zákonné povinnosti v aktuálním kalendářním roce je nezbytné odevzdat takové množství povolenek, které odpovídá množství ověřených emisí ze zařízení za předchozí kalendářní rok.

Provozovatelé zařízení jsou povinni odevzdat povolenky nejpozději do 30. září aktuálního kalendářního roku.

Transakci je anebo není nutné schvalovat druhým zmocněným zástupcem v závislosti na nastavení seznamu důvěryhodných účtů.

Návod na Odevzdání povolenek naleznete zde.