Odevzdání povolenek v roce 2019

Pro splnění zákonné povinnosti v roce 2019 je nezbytné odevzdat takové množství povolenek, které odpovídá množství ověřených emisí ze zařízení za rok 2018.

Provozovatelé zařízení jsou povinni odevzdat povolenky nejpozději do 30. dubna 2019 včetně.

Typ transakce Odevzdání vyžaduje zadání Zmocněným zástupcem a schválení Dalším zmocněným zástupcem. Pokud Další zmocněný zástupce není na účtu nominován, transakce musí být schválena jiným Zmocněným zástupcem. Transakci Odevzdání tedy vždy provedou 2 osoby.

Návod na Odevzdání povolenek naleznete zde.