Rejstřík Unie

Na domovskou stránku Rejstříku Unie můžete vstoupit pomocí odkazu zde nebo záložky Přihlásit se v horním menu. 

Přihlášení

1. Již mám přístup do Rejstříku Unie (jsem zmocněný zástupce)
Pro přihlášení je třeba znát uživatelské jméno/email, heslo a číslo mobilního telefonu, případně mít mobilní zařízení s mobilní aplikací EU Login Mobile.
Manuál pro přihlášení do Rejstříku Unie je ke stažení zde.
Manuál pro přihlášení do Rejstříku Unie pomocí mobilní aplikace EU Login Mobile je ke stažení zde.

2. Již jsem se zaregistroval do Rejstříku Unie a od správce rejstříku jsem obdržel Aktivační klíč
Do Rejstříku Unie se standardně přihlaste (viz. výše), systém vás automaticky vyzve k zadání Aktivačního klíče a po jeho zadání již budete mít plný přístup k vašim účtům.

3. Jsem nový uživatel a chci být zmocněným zástupcem již otevřeného účtu

Manuál pro registraci uživatele je ke stažení zde.
Manuál pro přihlášení do Rejstříku Unie pomocí mobilní aplikace EU Login Mobile je ke stažení zde.
Postup změny nebo přidání zmocněného zástupce najdete na stránce Změna zmocněného zástupce.

4. Jsem nový uživatel a chci otevřít nový účet

Postup otevření účtu najdete na stránce Otevření účtu.

Změna údajů

Pokud chcete změnit e-mailovou adresu u Vašeho účtu, postupujte prosím podle tohoto návodu.

Pokud chcete změnit telefonní číslo u Vašeho účtu, postupujte prosím podle tohoto návodu.

Účty

 • Účty začínající označením EU mohou být využívány pro transakce s evropskými povolenkami (EUA, EUAA), se švýcarskými povolenkami (CHU, CHUA) i se způsobilými kjótskými jednotkami (CER a ERU). Jedná se o vkladový účet provozovatele zařízení, vkladový účet provozovatele letadla, osobní vkladový účet a obchodní účet.
  Více o způsobilosti kjótských jednotek najdete zde.
  Více o vzniku EU účtů při migraci z jednotlivých národních rejstříků do Rejstříku Unie najdete zde.
 • Účty začínající označením CZ mohou být využity pouze pro transakce s kjótskými jednotkami. Jedná se o bývalý vkladový účet provozovatele zařízení a osobní účet v národním registru.
 • Seznam důvěryhodných účtů zabraňuje převodu povolenek z vkladového účtu na účet, který není uveden v seznamu důvěryhodných účtů. Držitel účtu, který si přeje uskutečnit transakci na účet, který není v jeho seznamu důvěryhodných účtů, si k tomuto účelu může otevřít obchodní účet.
  Více informací o Seznamu důvěryhodných účtů najdete zde.
  Přehled typů transakcí zahajovaných z různých typů účtů, jejich schvalování a podléhání 26-hodinovému zpoždění je ke stažení zde.
 • Výpis z účtu lze nejen zobrazit, ale také si jej stáhnout ve formátu PDF nebo CSV. Postup najdete zde.

 Uživatelé

 • Osoby s přístupem na více účtů mají pouze jedny přihlašovací údaje.
 • Přihlašování uživatele do Rejstříku Unie a při podepisování transakcí je nutné použít jednu z následujících metod:
  • SMS kód zasílaný na registrovaný mobilní telefon; pro přihlášení uživatele do Rejstříku Unie může být použito pouze jedno číslo mobilního telefonu. Číslo mobilního telefonu uvedené ve Vašich osobních údajích musí být stejné jako číslo mobilního telefonu zadané v Ověřovací službě Evropské komise (EU Login). Pokud tato dvě čísla nejsou shodná, při přihlášení do Rejstříku Unie se zobrazí oznámení vyzývající k aktualizaci čísla mobilního telefonu.
  • mobilní aplikace EU Login Mobile nainstalovaná na mobilním zařízení; mobilní zařízení může být přidáno pouze k jednomu EU Login účtu a zároveň se uživatel může přihlašovat do Rejstříku Unie pouze pomocí jednoho zařízení.
 • Na každý účet je nutné nominovat minimálně 2 a maximálně 99 Zmocněných zástupců. Dále je možno nominovat Další zmocněné zástupce v počtu 0 až 99.

Transakce

 • Z vkladových účtů provozovatele zařízení, provozovatele letadla a osobních vkladových účtů lze provádět transakce pouze na účty definované v seznamu důvěryhodných účtů.
  Více informací o seznamu důvěryhodných účtů si můžete přečíst zde.
 • Transakce jsou zahajovány v pracovní dny 10:00-16:00, po zahájení transakce běží lhůta 26 hodin, než je transakce odeslána ke zpracování. Výjimkou jsou transakce prováděné z obchodního účtu na účty definované v seznamu důvěryhodných účtů.
  Přehled časů, kdy jsou transakce zahajovány a dokončovány, je ke stažení zde.
  Přehled státních svátku a dnů pracovního klidu v České republice je ke stažení zde. V tyto dny nejsou transakce zahajovány.
  Přehled dní, kdy jsou realizovány transakce do švýcarského rejstříku, je k dispozici zde.
 • Metoda čtyř očí - transakce je navržena Zmocněným zástupcem a schválena Dalším zmocněným zástupcem, případně jiným Zmocněným zástupcem. Na jednom účtu může být nominováno až 99 Zmocněných zástupců a 99 Dalších zmocněných zástupců.
  Přehled typů transakcí zahajovaných z různých typů účtů, jejich schvalování a podléhání 26-hodinovému zpoždění je ke stažení zde.
 • Sériová čísla povolenek nejsou uživatelům viditelná.
 • Doklad o transakci lze stáhnout ve formátu PDF. Postup najdete zde.

Obecné informace

OTE, a.s., spravuje český Rejstřík obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů na základě pověření od Ministerstva životního prostředí České republiky již od roku 2005.

Rejstřík slouží k zajištění přesné evidence vydávání, držení, převádění a rušení povolenek. Povolenky a kjótské jednotky se evidují na jednotlivých účtech smluvní strany, vkladových účtech provozovatele zařízení, vkladových účtech provozovatele letadla, osobních vkladových účtech nebo obchodních účtech. Podle Zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů 383/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů mají provozovatelé zařízení, která na základě povolení vydaného MŽP vypouští skleníkové plyny do ovzduší, povinnost mít zřízen účet v Rejstříku. Tato povinnost náleží také provozovatelům letadla, kteří mají provozní licenci vydanou v České republice nebo spadají pod správu České republiky podle seznamu provozovatelů letadel vydaného Evropskou komisí. Osobní vkladový nebo obchodní účet si může otevřít jakákoliv fyzická či právnická osoba včetně provozovatele zařízení nebo provozovatele letadla, který již má vkladový účet provozovatele.

Evropský systém obchodování s emisními povolenkami (EU ETS) zřizuje Směrnice 2003/87/ES ve znění pozdějších předpisů. Od roku 2008 jsou evropské rejstříky začleněny do systému rejstříků v rámci Kjótského protokolu. Podle nařízení Komise (EU) č. 389/2013 ve znění pozdějších předpisů má každý členský stát povinnost používat jednotný Rejstřík Unie, který funguje také jako rejstřík Kjótského protokolu.