Legislativa

Právní předpisy České republiky

Zákon č. 383/2012 Sb. o podmínkách obchodování s povolenkami emisních plynů ze dne 24. října 2012

Zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ze dne 5. června 2008

 

Právní předpisy Evropské unie

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství 

Nařízení Komise (EU) č. 389/2013 ze dne 2. května 2013 o vytvoření registru Unie podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES a č. 406/2009 a o zrušení nařízení Komise (EU) č. 920/2010 a č. 1193/2011 

Nařízení Komise (EU) č. 748/2009 o seznamu provozovatelů letadel, kteří ke dni 1. ledna 2006 nebo po tomto datu vykonávali činnost v oblasti letectví uvedenou v příloze I směrnice 2003/87/ES, s uvedením členského státu správy u jednotlivých provozovatelů letadel 

Nařízení Komise (EU) č. 1123/2013 o stanovení nároků na mezinárodní kredity podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES 

 

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1122, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokud jde o fungování registru Unie

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1123, kterým se mění nařízení (EU) č. 389/2013, pokud jde o technické provádění druhého kontrolního období Kjótského protokolu

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1124, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/1122, pokud jde o fungování registru Unie podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/842

 

Dohoda mezi EU a Švýcarskem o propojení systémů emisního obchodování Zobrazit/Stáhnout

 

Mezinárodní dohody

Rámcová úmluva OSN o změnách klimatu Zobrazit/Stáhnout

Kjótský protokol Zobrazit/Stáhnout

Pařížská dohoda Zobrazit/Stáhnout