Dokumentace ke stažení

Smlouva a formuláře

POPIS SOUBORY KE STAŽENÍ
Smlouva o zřízení a vedení účtu v rejstříku pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů Znění typové smlouvy.pdf
Dodatek ke Smlouvě o zřízení a vedení účtu v rejstříku pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, kterým dochází k uzavření bývalých vkladových účtů Znění typového dodatku.pdf
Obchodní podmínky pro Informační systém rejstříku pro obchodování
s povolenkami skleníkových plynů
Obchodní podmínky.pdf
Ceny účtované správcem rejstříku držitelům účtů Ceník.pdf
Prohlášení údajů nezbytných k provedení kontroly klienta Prohlášení.docx
Formulář pro úpravu nastavení seznamu důvěryhodných účtů Úprava nastavení důvěryhodných účtů.pdf
Formulář pro změnu rolí zmocněných zástupců Změna rolí zmocněných zástupců.pdf

Manuály

POPIS SOUBORY KE STAŽENÍ
Přihlášení do Rejstříku Unie Přihlášení.pdf
Přihlášení do Rejstříku Unie pomocí mobilní aplikace EU Login Mobile Přihlášení pomocí EU Login Mobile.pdf
Registrace uživatele Registrace.pdf
Žádost o otevření účtu Otevření účtu.pdf
Změna e-mailové adresy Změna emailu.pdf
Změna čísla mobilního telefonu Změna mobilu.pdf
Zobrazení nebo stáhnutí výpisu z účtu Výpis z účtu.pdf
Zobrazení transakcí a stáhnutí dokladu o transakci Potvrzení o transakci.pdf
Odevzdání povolenek pomocí mobilní aplikace EU Login Mobile Odevzdání EU Login Mobile.pdf

Přehledy

POPIS SOUBORY KE STAŽENÍ
Přehled transakcí, jejich schvalování a aplikace jejich zpoždění Přehled transakcí.pdf
Přehled časů zahájení a dokončení transakcí Přehled časů.pdf
Přehled státních svátků a dnů pracovního klidu v České republice Přehled státních svátků.pdf

Průměrné ceny emisních povolenek pro účely ustanovení § 26d odst. 5 zákona č. 165/2012 Sb., a regulace cen tepelné energie

POPIS SOUBORY KE STAŽENÍ
4. obchodovací období 2021, 2022; 2023
3. obchodovací období 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Zprávy o splnění

POPIS SOUBORY KE STAŽENÍ
4. obchodovací období

2021 (zařízení), 2021 (letadla)

2022 (zařízení)2022 (letadla)

3. obchodovací období

2013
2014 (zařízení), 2014 (letadla)
2015 (zařízení), 2015 (letadla)
2016 (zařízení), 2016 (letadla)
2017 (zařízení), 2017 (letadla)
2018 (zařízení), 2018 (letadla)
2019 (zařízení), 2019 (letadla)
2020 (zařízení), 2020 (letadla)

2. obchodovací období 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
1. obchodovací období 2006, 2007