Změna zmocněného zástupce

Postup ke změně (přidání/nahrazení) (Dalšího) Zmocněného zástupce k účtu v Rejstříku Unie

 1. Nově nominovaný (Další) Zmocněný zástupce se zaregistruje v EU Login a potom v Rejstříku Unie vyplní své osobní údaje tak, aby získal URID (identifikační číslo uživatele)
  Manuál si můžete stáhnout zde.
  Manuál pro přihlášení do Rejstříku Unie pomocí mobilní aplikace EU Login Mobile je ke stažení zde.
 2. Jeden z aktivních Zmocněných zástupců po přihlášení do Rejstříku Unie navrhne Přidání/Nahrazení (Dalšího) Zmocněného zástupce. Potřebuje k tomu znát URID a další doplňující údaje nominovaného zástupce.
  Manuál si můžete stáhnout zde.
 3. Aktivní Zmocněný zástupce dále z Rejstříku Unie vytiskne Žádost o změnu (Dalšího) Zmocněného zástupce a opatří ji ověřeným podpisem nominovaného (Dalšího) Zmocněného zástupce, a podpisem statutárních zástupců držitele účtu, kteří změnu zástupce schvalují a souhlasí s ní.
  Manuál pro zobrazení Žádosti si můžete stáhnout zde
  Případně je možné schválení změny (Dalšího) Zmocněného zástupce provést ve formě průvodního dopisu (opět včetně ověřeného podpisu nominovaného (Dalšího) Zmocněného zástupce a s podpisem statutárních zástupců držitele účtu), jehož přílohou bude tato vytištěná žádost.
 4. Držitel účtu zašle na adresu správce rejstříku požadovanou dokumentaci:
  a. vytisknutou a řádně podepsanou Žádost o změnu (Dalšího) Zmocněného zástupce (viz bod 3) nebo průvodní dopis s totožným obsahem (viz bod 3).
  b. kopie dokladu totožnosti nominovaného (Dalšího) Zmocněného zástupce. Správce rejstříku požaduje zřetelně viditelné následující údaje: jméno, příjmení, číslo dokladu, datum narození, místo narození, platnost dokladu do. Ostatní údaje před odesláním kopie dokladu doporučujeme zneviditelnit (např. začernit). V případě, že nadbytečné údaje nebudou zneviditelněny, učiní tak správce rejstříku ihned po obdržení dokladu.
  c. ověřenou kopii výpisu z trestního rejstříku v českém jazyce nominovaného (Dalšího) Zmocněného zástupce (ne starší 3 měsíců).
 5. Po obdržení požadovaných dokumentů správce rejstříku schválí v Rejstříku Unie změnu (Dalšího) Zmocněného zástupce.
 6. Správce rejstříku poštou zašle schválenému (Dalšímu) Zmocněnému zástupci Aktivační klíč pro přístup na účet.