Odevzdání povolenek

Pro splnění zákonné povinnosti v aktuálním kalendářním roce je nezbytné odevzdat takové množství povolenek, které odpovídá množství ověřených emisí ze zařízení za předchozí kalendářní rok.

Provozovatelé zařízení jsou povinni odevzdat povolenky nejpozději do 30. dubna aktuálního kalendářního roku.

Typ transakce Odevzdání vyžaduje zadání Zmocněným zástupcem a schválení Dalším zmocněným zástupcem. Pokud Další zmocněný zástupce není na účtu nominován, transakce musí být schválena jiným Zmocněným zástupcem. Transakci Odevzdání tedy vždy provedou 2 osoby.

Návod na Odevzdání povolenek naleznete zde.