Otevření účtu

Postup otevření účtu v Rejstříku Unie

 1. Nominovaní (Další) Zmocnění zástupci se zaregistrují v EU Login a potom v Rejstříku Unie vyplní své osobní údaje tak, aby získali URID (identifikační číslo uživatele).
  Manuál si můžete stáhnout zde.
 2. Jeden z (Dalších) Zmocněných zástupců registrovaný dle bodu 1 v Rejstříku Unie vyplní Žádost o otevření účtu. Potřebuje k tomu znát URID všech nominovaných (Dalších) Zmocněných zástupců. 
  Manuál si můžete stáhnout zde.
 3. Správce rejstříku do dvou týdnů od elektronicky odeslané Žádosti dle bodu 2 zašle na kontaktní emailovou adresu držitele účtu Smlouvu o zřízení a vedení účtu v rejstříku pro obchodování s jednotkami přiděleného množství (povolenkami) emisí skleníkových plynů a úpravě souvisejících vztahů k podpisu.
 4. Žadatel na adresu správce rejstříku odešlete dokumentaci v závislosti na typu otevíraného účtu (viz. níže).
 5. Po obdržení výše uvedených dokumentů je zástupcem správce rejstříku podepsána Smlouva a schválena Žádost o otevření účtu.
 6. Správce rejstříku poštou zašle:
  a. (Dalším) Zmocněným zástupcům Aktivační klíče pro přístup na účet;
  b. Držiteli účtu jedno vyhotovení Smlouvy podepsané za obě smluvní strany.
 7. OTE, a.s., připraví podklady pro fakturaci (tj. poplatek za zřízení účtu dle platného Ceníku, tj. Přílohy č. 3 Smlouvy).
 

Požadovaná dokumentace dle typu otevíraného účtu

a) vkladový účet provozovatele zařízení
 • řádně podepsanou Smlouvu ve dvou vyhotoveních,
 • řádně podepsanou a úředně ověřenou Přílohu č. 1 – Zástupci pro komunikaci ve dvou vyhotoveních (pdf soubor byl doručen emailem nebo je ke stažení v Rejstříku Unie),
 • řádně vyplněné a podepsané Prohlášení údajů nezbytných k provedení kontroly klienta – formulář ke stažení zde,
 • ověřený výpis z obchodního rejstříku (ne starší 3 měsíců),
 • ověřená kopie Povolení,
 • kopie dokladu totožnosti (Dalších) Zmocněných zástupců - správce rejstříku požaduje zřetelně viditelné následující údaje: jméno, příjmení, číslo dokladu, datum narození, místo narození, platnost dokladu do. Ostatní údaje před odesláním kopie dokladu doporučujeme zneviditelnit (např. začernit). V případě, že nadbytečné údaje nebudou zneviditelněny, učiní tak správce rejstříku ihned po obdržení dokladu;
 • ověřená kopie výpisu z trestního rejstříku v českém jazyce (Dalších) Zmocněných zástupců (ne starší 3 měsíců).

 

b) vkladový účet provozovatele letadla
 • řádně podepsanou Smlouvu ve dvou vyhotoveních,
 • řádně podepsanou a úředně ověřenou Přílohu č. 1 – Zástupci pro komunikaci ve dvou vyhotoveních (pdf soubor byl doručen emailem nebo je ke stažení v Rejstříku Unie),
 • řádně vyplněné a podepsané Prohlášení údajů nezbytných k provedení kontroly klienta – formulář ke stažení zde,
 • ověřený výpis z obchodního rejstříku v českém jazyce (ne starší 3 měsíců),
 • ověřená kopie Schválení monitorovacího plánu,
 • kopie dokladu totožnosti (Dalších) Zmocněných zástupců - správce rejstříku požaduje zřetelně viditelné následující údaje: jméno, příjmení, číslo dokladu, datum narození, místo narození, platnost dokladu do. Ostatní údaje před odesláním kopie dokladu doporučujeme zneviditelnit (např. začernit). V případě, že nadbytečné údaje nebudou zneviditelněny, učiní tak správce rejstříku ihned po obdržení dokladu;
 • ověřená kopie výpisu z trestního rejstříku v českém jazyce (Dalších) Zmocněných zástupců (ne starší 3 měsíců).

 

c) osobní vkladový účet a obchodní účet
 • řádně podepsanou Smlouvu ve dvou vyhotoveních,
 • řádně podepsanou a úředně ověřenou Přílohu č. 1 – Zástupci pro komunikaci ve dvou vyhotoveních (pdf soubor byl doručen emailem nebo je ke stažení v Rejstříku Unie),
 • řádně vyplněné a podepsané Prohlášení údajů nezbytných k provedení kontroly klienta – formulář ke stažení zde,
 • ověřený výpis z obchodního rejstříku v českém jazyce (ne starší 3 měsíců),
 • potvrzení o aktivním bankovním účtu (ne starší 3 měsíců),
 • osvědčení o registraci DPH,
 • seznam ředitelů (osob, jež účinně řídí každodenní provoz právnické osoby),
 • ověřená kopie výpisu z trestního rejstříku ředitelů v českém jazyce (ne starší 3 měsíců),
 • kopie výroční zprávy či nejnovějších auditovaných finančních výkazů, nebo nejsou-li dostupné žádné auditované finanční výkazy, kopie finančních výkazů s otiskem razítka daňového či finančního ředitele,
 • kopie dokladu totožnosti (Dalších) Zmocněných zástupců - správce rejstříku požaduje zřetelně viditelné následující údaje: jméno, příjmení, číslo dokladu, datum narození, místo narození, platnost dokladu do. Ostatní údaje před odesláním kopie dokladu doporučujeme zneviditelnit (např. začernit). V případě, že nadbytečné údaje nebudou zneviditelněny, učiní tak správce rejstříku ihned po obdržení dokladu;
 • ověřená kopie výpisu z trestního rejstříku v českém jazyce (Dalších) Zmocněných zástupců (ne starší 3 měsíců).